ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 141,
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ.: 210 7754445 – 210 7774131,
FAX: 210 7772019
EMAIL: gviniosae@gmail.com