Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ 1
Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ 443,
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 2287712
FAX: 210 2287566
EMAIL: viniosaharnon@gmail.com